Aktivní zdraví

MUDr. František JEDLIČKA, PhD

Provoz ordinace dočasně pozastaven

Zdravotní dokumentace se předává Krajskému úřadu.

Prosíme pacienty, aby se obraceli přímo na odbor zdravotnictví Krajského úřadu. Děkujeme.

Aktivní zdraví

Tento termín se zavedl, aby se zdůraznilo, že člověk se nemá uspokojit se svým zdravím jen jako se stavem bez choroby, ale že má možnost i povinnost aktivně svoje zdraví zlepšovat preventivními opatřeními vůči chorobám a zdokonalováním svých funkčních schopností. Vedle očkování se na vytváření aktivního zdraví uplatňuje racionální výživa, správná životospráva s přiměřenou aktivitou a odpočinkem, včetně spánku, vyvarování se zlozvykům (kouření, alkohol, drogy), celoživotní pravidelná přiměřená pohybová aktivita apod.

Každý člověk by měl takto převzít na sebe svůj podíl zodpovědnosti za vlastní zdraví. Diagnostika úrovně aktivního zdraví se opírá o celkové objektivní vyšetření, laboratorní a funkční vyšetření a o určení úrovně tělesné zdatnosti vzhledem k věku, pohlaví a případné odchylky zdravotního stavu.

Smluvní vztahy:

Od 1.8.2008 má pracoviště uzavřený smluvní vztah o poskytování ambulantní péče s následujícími zdravotními pojišťovnami:

– Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP (ZP 111)

– Vojenská zdravotní pojišťovna´- VoZP (ZP 201)

– Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank a poj. – OZP (ZP 207)

– Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR – ZPMVČR (211)

– Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance – (ZP 217)

– Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP (ZP 205)

Ordinace:

V ordinaci poskytujeme diagnostickou a léčebně preventivní péči při chronických i akutních onemocněních v rozsahu všeobecného lékařství. Návaznost na kvalitní služby ambulantních specialistů.

Spolupracující pracoviště:

  • Kardiologická ambulance prof. MUDr. Lubomíra Elbla,CSc. poliklinika Lesná, Halasovo náměstí 1- kardiolesna.cz
  • chirurgická klinika FNsP, Pekařská 53, přednosta prof. MUDr.Ivan Čapov,CSc. – www.fnusa.cz
  • Radka Doležalová, Fyzioterapeut, Kotlářská 51a, Brno – www.dolezalova-fyzioterapie.cz

 Poskytujeme konzultace v oblasti prevence kardiovaskulárních chorob v návaznosti na zdravý životní styl, preskripci intenzity tělesné zátěže a správné dietetické návyky včetně vhodné suplementace základních živin, vitamínů a minerálů.

  • Možnost závodní preventivní péče na základě uzavřené smlouvy se zaměstnavatelem.
  • Vyšetření pro studium na VŠ, řidičský průkaz, zbrojní pas atd.
  • Dle typu výkonu úhrada formou ZP nebo přímou platbou.

Pokud se chcete dostat do kondice a udělat něco pro svoje zdraví, doporučujeme:

VYSOKOHORSKÝ TRÉNINK

Hypoxická stimulace se stala vysoce vyhledávanou tréninkovou metodou po  OH v Mexiku v r.1968.Bylo zjištěno, že nastaly jisté fyziologické výhody pro ty,kteří se připravovali ve vysokohorském  prostředí. Z toho důvodu bylo vybudováno mnoho vysokohorských tréninkových  center po  celém  světě.

BIO MAT MATRACI

Infračervené záření je elektronické vlnění, které je druhem energetického vlnění . Podle vlnové délky rozlišujeme krátkovlnné infračervené záření, středněvlnné záření a dlouhovlnné infračervené záření, které je nejužívanějším infračerveným zářením v našem denním životě.