Provoz ordinace dočasně pozastaven  

Zdravotní dokumentace bude zasílána na základě písemné žádosti pacienta novému praktickému lékaři.

Žádosti, prosím, vhazujte do schránky, případně zasílejte na adresu ordinace.

Naleznete nás na adrese:

Aktivní zdraví s.r.o.
MUDr. František Jedlička, Ph.D.
Jabloňová 603/22, 621 00 Brno
tel: 549 272 227
mail: info@aktivnizdravi.cz

IČO: 06525679
č.ú.: KB 115-4976350297/0100

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  oddíl C, vložka 102622