Aktivní zdraví

Mudr. František JEDLIČKA, PhD

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:

 

– platné od 1.1.2012

Přímá úhrada se řídí vyhláškou MZ ČR č. 467/1992 Sb, O zdravotní péči poskytované za úhradu a podle vyhlášky MZ ĆR č. 258/1992 Sb.

 

Vyšetření pro  řidičský průkaz, ověření zdrav. způsobilosti držitelů řidičských oprávnění400,- Kč
Vyšetření pro  povolení  držení a nošení střelných zbraní (zbrojní pas)500,- Kč
Vyšetření k vydání  profesních průkazů (zdravotní a svářečský průkaz  apod.)250,- Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu za první přihlášku – 100 Kč, za potvrzení dalších 70,- 100,- / 70,- Kč
Vyšetření na žádost soudu k soudnímu řízení,vyšetření a zpráva pro Policii ČR v případě úrazu,napadení na žádost fyzické  osoby 500,- Kč
Výpis ze zdravotní  dokumentace150,- Kč
Vyplnění  tiskopisu pro úrazové pojištění 500,- Kč
Vypracování posudku bodového  hodnocení bolestného při úrazu500,- Kč
Vyšetření předoperační pro kosmetické a jiné nehrazené výkony(interrupce na vlastní žádost, plast. chirurgie)500,- Kč
Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní  žádost (samoplátce) a sepsání Návrhu300,- Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění na vlastní žádost 100,- Kč
Vystavení náhradního  dokladu (kopie PN, OČR)100,- Kč
Vstupní  a výstupní  vyšetření pro zaměstnání500,- Kč
Vyplnění žádosti o zavedení pečovatelské služby v domácnosti 100,- Kč
Vyplnění žádosti  o umístění do  domova důchodců (ÚSP)100,- Kč
Jiný administrativní výkon bez vyšetření100,- Kč
Vyšetření nebo konzultace z oblasti  sportovní medicíny500,- Kč